אלוני חץ תקים עם שותף מגדל משרדים בבוסטון

אלוני חץ תקים עם שותף מגדל משרדים בבוסטון

אלוני חץ תקים עם שותף מגדל משרדים בבוסטון בהשקעה של 900 מיליון דולר (TheMarker ).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום