אלוני חץ רוכשת 50% מקומפלקס בנייני משרדים בבוסטון

אלוני חץ רוכשת 50% מקומפלקס בנייני משרדים בבוסטון

 אלוני חץ רוכשת 50% מקומפלקס בנייני משרדים בבוסטון ב-242.5 מיליון דולר (כלכליסט).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום