אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ התקשרה בהסכם עם שותף לרכישת מחצית הזכויות במקרקעין בבוסטון

אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ התקשרה בהסכם עם שותף לרכישת מחצית הזכויות במקרקעין בבוסטון

 

חברה של אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ התקשרה בהסכם עם שותף לרכישת מחצית הזכויות במקרקעין בבוסטון, המאפשרות הקמת מגדל משרדים בשטח של כ 88 אלף מ"ר ובעלות משוערת של כ 900 מיליון דולר ( לדיווח החברה ).
מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום