אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ במו"מ למכירת חלקה ב Midtown Center בוושינגטון DC

אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ במו"מ למכירת חלקה ב Midtown Center בוושינגטון DC

 חברה בת של אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ במו"מ למכירת חלקה ב Midtown Center  בוושינגטון DC לפי שווי כולל למתחם של 980 מיליון דולר ( לדיווח החברה ).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום