איסתא נכסים בע"מ רוכשת זכויות לשני מלונות בלונג איילנד סיטי ניו-יורק

איסתא נכסים בע"מ רוכשת זכויות לשני מלונות בלונג איילנד סיטי ניו-יורק

איסתא נכסים בע"מ רוכשת זכויות לשני מלונות בלונג איילנד סיטי ניו-יורק בתמורה כוללת של 20.5 מיליון $ ( לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום