איסתא נכסים בע"מ התקשרה עם שותף לרכישת זכויות חכירה בפרויקט "אונו סנטר"

איסתא נכסים בע"מ התקשרה עם שותף לרכישת זכויות חכירה בפרויקט "אונו סנטר"

 

איסתא נכסים בע"מ התקשרה עם שותף לרכישת זכויות חכירה בפרויקט "אונו סנטר" בהקמה, הכולל משרדים, מסחר ומגורים באור יהודה בתמורה כוללת של כ-303 מיליון ₪ ( לדיווח איסתא).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום