איסתא ליינס בע"מ מוכרת לישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ את מלון פאבליקה שבהרצליה

איסתא ליינס בע"מ מוכרת לישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ את מלון פאבליקה שבהרצליה

איסתא ליינס בע"מ מוכרת לישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ את מלון פאבליקה שבהרצליה בתמורה לסך של 142 מיליון ₪ (לדיווח איסתא).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום