איסתא ליינס בע"מ ו-אוריין ש.מ. בע"מ זכו במכרז לחכירת מגרשים באזור התעשייה יואב

איסתא ליינס בע"מ ו-אוריין ש.מ. בע"מ זכו במכרז לחכירת מגרשים באזור התעשייה יואב

איסתא ליינס חברת הנסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ ו-אוריין ש.מ. בע"מ זכו במכרז לחכירת מגרשים באזור התעשייה יואב ( לדיווח איסתא).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום