איילון אחזקות רכשה מבנה משרדים ומגרש סמוך בפתח תקוה

איילון אחזקות רכשה מבנה משרדים ומגרש סמוך בפתח תקוה

איילון אחזקות רכשה מבנה משרדים ומגרש סמוך בפתח תקוה ב-51.5 מיליון שקל (כלכליסט). 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום