איילון אחזקות בע"מ רכשה מחברת אלתירא נכסים בע"מ 80% מ-"בית דרום אפריקה" ברמת גן

איילון אחזקות בע"מ רכשה מחברת אלתירא נכסים בע"מ 80% מ-"בית דרום אפריקה" ברמת גן

איילון אחזקות בע"מ רכשה מחברת אלתירא נכסים בע"מ 80% מ-"בית דרום אפריקה" ברמת גן תמורת 45.5 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום