אוריין ש.מ. בע"מ רכשה מתאגיד זר מחסן אוטומטי של 2,000 מ"ר בגובה 43 מ"ר במרכז הלוגיסטי בקרית אתא

אוריין ש.מ. בע"מ רכשה מתאגיד זר מחסן אוטומטי של 2,000 מ"ר בגובה 43 מ"ר במרכז הלוגיסטי בקרית אתא

אוריין ש.מ. בע"מ רכשה מתאגיד זר מחסן אוטומטי של 2,000 מ"ר בגובה 43 מ"ר במרכז הלוגיסטי בקרית אתא תמורת 6 מיליון אירו (לדיווח החברה ).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום