אדרי-אל ישראל נכסים בע"מ מכרה זכויות החברה בנכס "אורנים" בחיפה

אדרי-אל ישראל נכסים בע"מ מכרה זכויות החברה בנכס "אורנים" בחיפה

אדרי-אל ישראל נכסים בע"מ התקשרה בהסכם למכירת זכויות החברה בנכס "אורנים" בחיפה תמורת כ-7.5 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום