אאורה השקעות בע"מ התקשרה בהסכם אופציה למכירת קרקע סמוך לצומת סביון

אאורה השקעות בע"מ התקשרה בהסכם אופציה למכירת קרקע סמוך לצומת סביון

 

חברת בת של אאורה השקעות בע"מ התקשרה בהסכם אופציה למכירת קרקע סמוך לצומת סביון קריית אונו בסך של עד 159 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום