תוצאות בקטגוריה: פעילות חברות נדל"ן

פעילות חברות נדל"ן מסחרי בישראל. רכישה, מיזוג, מינוי בעלי תפקיד ועוד'.