50% מהמשרדים יוסבו למגורים? הפרטים הקטנים מאחורי תוכנית האוצר

50% מהמשרדים יוסבו למגורים? הפרטים הקטנים מאחורי תוכנית האוצר

 

50% מהמשרדים יוסבו למגורים? הפרטים הקטנים מאחורי תוכנית האוצר (גלובס).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום