תשובה מוכר 70% מדלק ישראל לאבי לוי, אורי מנצור ולהב

תשובה מוכר 70% מדלק ישראל לאבי לוי, אורי מנצור ולהב

תשובה מוכר 70% מדלק ישראל לאבי לוי, אורי מנצור ולהב – תמורת 525 מיליון שקל (TheMarker).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום