תוכנית הענק במתחם טרה בתל אביב

תוכנית הענק במתחם טרה בתל אביב

60-45 קומות ו-600 דירות: תוכנית הענק במתחם טרה בתל אביב (TheMarker​).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

/ דיווחים מתפרצים, סקירת נדל"ן / תגיות:

שתף את הפרסום