ש.י.ר. שלמה נדל"ן בע"מ התקשרה עם קבוצת רוגובין למכירת 50% קרקע בקריית אריה בפתח תקווה

ש.י.ר. שלמה נדל"ן בע"מ התקשרה עם קבוצת רוגובין למכירת 50% קרקע בקריית אריה בפתח תקווה

ש.י.ר. שלמה נדל"ן בע"מ התקשרה עם חברה מ-קבוצת רוגובין למכירת 50% מזכויות החכירה בקרקע בקריית אריה בפתח תקווה תמורת 46.25 מיליון ₪ (לדיווח החברה). 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום