שלמה א. אנג'ל בע"מ מכרה 19 דונם עליו מפעל החברה בירושלים

שלמה א. אנג'ל בע"מ מכרה 19 דונם עליו מפעל החברה בירושלים

שלמה א. אנג'ל בע"מ מכרה 19 דונם עליו מפעל החברה בירושלים תמורת 400 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום