שותפות של רני צים מרכזי קניות בע"מ התקשרה בהסכם שכירות

שותפות של רני צים מרכזי קניות בע"מ התקשרה בהסכם שכירות

שותפות של רני צים מרכזי קניות בע"מ התקשרה בהסכם שכירות בקשר עם ייזום והקמה של מרכז מסחרי 8,900 מ"ר ו-240 חניות בטמרה בתמורה כוללת 100,000 ₪ חודשיים ( לדיווח החברה ).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום