שותפות גרמנית של ש.י.ר. שלמה נדל"ן בע"מ מכרה בניין משרדים בפרנקפורט

שותפות גרמנית של ש.י.ר. שלמה נדל"ן בע"מ מכרה בניין משרדים בפרנקפורט

שותפות גרמנית של ש.י.ר. שלמה נדל"ן בע"מ מכרה בניין משרדים בשטח 11.3 אלף מ"ר בפרנקפורט תמורת 40 מיליון אירו ( לדיווח החברה ).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום