רוטשטיין נדל"ן בע"מ במו"מ לרכישת מקרקעין לבניית מרכז אחסנה לוגיסיטי במרכז הארץ

רוטשטיין נדל"ן בע"מ במו"מ לרכישת מקרקעין לבניית מרכז אחסנה לוגיסיטי במרכז הארץ

רוטשטיין נדל"ן בע"מ במו"מ לרכישת 60% זכויות מקרקעין לבניית מרכז אחסנה לוגיסיטי בשטח של כ-60,000 מ"ר במרכז הארץ סמוך לכביש 6 לפי שווי מקרקעין של 100 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום