קרן אלטו של מודי כידון ויניב מלמוד רכשה מרכז מסחרי בפלורידה

קרן אלטו של מודי כידון ויניב מלמוד רכשה מרכז מסחרי בפלורידה

קרן אלטו של מודי כידון ויניב מלמוד רכשה מרכז מסחרי בפלורידה ב-18 מיליון דולר (כלכליסט).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום