קבוצת עזריאלי בע"מ רכשה חברת Data Centers נורווגית

קבוצת עזריאלי בע"מ רכשה חברת Data Centers נורווגית

קבוצת עזריאלי בע"מ רכשה חברת Data Centers נורווגית תמורת 2.8 מיליארד ₪ (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום