קבוצת עזריאלי בע"מ רכשה את קניון מול הים אילת (1978) בע"מ בשטח 19,000 מ"ר על מקרקעין 6 דונם באילת

קבוצת עזריאלי בע"מ רכשה את קניון מול הים אילת (1978) בע"מ בשטח 19,000 מ"ר על מקרקעין 6 דונם באילת

קבוצת עזריאלי בע"מ רכשה את קניון מול הים אילת (1978) בע"מ בשטח 19,000 מ"ר על מקרקעין 6 דונם באילת תמורת 1.31 מיליארד ₪ ( לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום