קבוצת עזריאלי בע"מ רוכשת זכויות חכירה של 26 דונם להקמת קמפוס סולראדג' טכנולוגיות בע"מ שיכלול 38,000 מ"ר עיליים ו-950 חניות במתחם צפון גלילות

קבוצת עזריאלי בע"מ רוכשת זכויות חכירה של 26 דונם להקמת קמפוס סולראדג' טכנולוגיות בע"מ שיכלול 38,000 מ"ר עיליים ו-950 חניות במתחם צפון גלילות

קבוצת עזריאלי בע"מ רוכשת זכויות חכירה של 26 דונם להקמת קמפוס סולראדג' טכנולוגיות בע"מ שיכלול 38,000 מ"ר עיליים ו-950 חניות במתחם צפון גלילות ובעלות הקמה מוערכת של 860 מיליון ₪  ( לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום