קבוצת חגג ייזום נדלן בע"מ ו י. ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ רכשו מ קבוצת דלק בע"מ מגרשים בשכונת בבלי תל אביב

קבוצת חגג ייזום נדלן בע"מ ו י. ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ רכשו מ קבוצת דלק בע"מ מגרשים בשכונת בבלי תל אביב

קבוצת חגג ייזום נדלן בע"מ ו י. ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ רכשו מ קבוצת דלק בע"מ מגרשים בשכונת בבלי תל אביב תמורת 361 מיליון ש"ח ( לדיווח חג'ג').

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום