פוקס במו"מ לרכישה והשכרת שטחי נדל"ן ממגה אור

פוקס במו"מ לרכישה והשכרת שטחי נדל"ן ממגה אור

פוקס במו"מ לרכישה והשכרת שטחי נדל"ן ממגה אור בכ-200 מיליון שקל (כלכליסט).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום