סנו מפעלי ברונוס בע"מ מכרה זכויות במגרשים בעמק חפר וקידום פרויקט נדל"ן מניב

סנו מפעלי ברונוס בע"מ מכרה זכויות במגרשים בעמק חפר וקידום פרויקט נדל"ן מניב

סנו מפעלי ברונוס בע"מ מכרה זכויות במגרשים בעמק חפר וקידום פרויקט נדל"ן מניב תמורת 63.75 מיליון ₪ (לדיווח החברה  ).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום