סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ רכשה 440 יח"ד בניו יורק

סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ רכשה 440 יח"ד בניו יורק

סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ רכשה 440 יח"ד בניו יורק תמורת 83 מיליון $ (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום