סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ רכשה 323 יח' דיור להשכרה בניו יורק

סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ רכשה 323 יח' דיור להשכרה בניו יורק

סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ רכשה 323 יח' דיור להשכרה בניו יורק תמורת 50 מיליון $ (לדיווח החברה).

 

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום