סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ רוכשת 3 קניונים במישיגן ארה"ב

סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ רוכשת 3 קניונים במישיגן ארה"ב

 חברת בת של סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ רוכשת 3 קניונים במישיגן ארה"ב תמורת 17.5 מיליון $ (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום