ניו יורק מתירה לפתוח מחדש את המשרדים

ניו יורק מתירה לפתוח מחדש את המשרדים

 

ניו יורק מתירה לפתוח מחדש את המשרדים; הערכה: רק 10% מהעובדים יחזרו (כלכליסט).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום