נחתם היתר הבנייה לבניין משרדים נוסף במתחם ההייטק בכפ"ס

נחתם היתר הבנייה לבניין משרדים נוסף במתחם ההייטק בכפ"ס

נחתם היתר הבנייה לבניין משרדים נוסף במתחם ההייטק בכפ"ס (כלכליסט).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום