משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ ביחד עם מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ זכו במכרז להקמת פרויקט של 230 יחידות דיור ומסחר 1,300 מ"ר במתחם "שדה דב" בתל אביב

משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ ביחד עם מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ זכו במכרז להקמת פרויקט של 230 יחידות דיור ומסחר 1,300 מ"ר במתחם "שדה דב" בתל אביב

משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ ביחד עם מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ זכו במכרז להקמת פרויקט של 230 יחידות דיור ומסחר 1,300 מ"ר במתחם "שדה דב" בתל אביב תמורת 660 מיליון ₪ ( לדיווח משולם).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום