מנרב אחזקות בע"מ מימשה אופציה ורכשה בעלות על מקרקעין בת"א

מנרב אחזקות בע"מ מימשה אופציה ורכשה בעלות על מקרקעין בת"א

מנרב אחזקות בע"מ מימשה אופציה ורכשה בעלות על מקרקעין בת"א ( לדיווח החברה ).  

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום