מניבים קרן הריט החדשה בע"מ רכשה ארבעה מתחמים בצפון

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ רכשה ארבעה מתחמים בצפון

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ רכשה שלושה מתחמים בשטח כולל של כ-115 דונם והמבנים הבנויים בתחומם המשמשים לתעשייה, אחסנה ומשרדים, בשטח של כ-58.5 אלף מ"ר באזור התעשייה של תפן ומתחם בשטח של כ-51 דונם והמבנים הבנויים בתחומם המשמשים לתעשייה, אחסנה ומשרדים בשטח של כ-24 אלף מ"ר באזור התעשייה הצפוני בנהריה בתמורה כוללת של 635 מיליון ₪ ( לדיווח החברה ).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום