מניבים קרן הריט החדשה בע"מ השלימה את רכישת מחצית המתחם הלוגיסטי ליד מפעל נשר באזור התעשייה רמלה

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ השלימה את רכישת מחצית המתחם הלוגיסטי ליד מפעל נשר באזור התעשייה רמלה

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ השלימה את רכישת מחצית המתחם הלוגיסטי ליד מפעל נשר באזור התעשייה רמלה ( לדיווח החברה ).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום