מלונות בראון חתמה על הסכם לרכישת בניין מקבוצת חג'ג'

מלונות בראון חתמה על הסכם לרכישת בניין מקבוצת חג'ג'

מלונות בראון חתמה על הסכם לרכישת בניין מקבוצת חג'ג' ב-100 מיליון שקל (כלכליסט). 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום