מלון "פנינת דן" בירושלים ייהרס לטובת מלון חדש

מלון "פנינת דן" בירושלים ייהרס לטובת מלון חדש

סופית: מלון "פנינת דן" בירושלים ייהרס לטובת מלון חדש (TheMarker).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום