מישורים השקעות נדל"ן בע"מ רוכשת מרכז מסחרי פתוח סמוך ל-טמפה פלורידה ארה"ב

מישורים השקעות נדל"ן בע"מ רוכשת מרכז מסחרי פתוח סמוך ל-טמפה פלורידה ארה"ב

 שותפות של מישורים השקעות נדל"ן בע"מ רוכשת מרכז מסחרי פתוח Holiday  Mall Plaza  בשטח 12,000 מ"ר סמוך ל-טמפה פלורידה ארה"ב תמורת 8.5 מיליון $ (לדיווח החברה ).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום