מיקרוסופט בארה"ב ביטלה לחלוטין את החזרה למשרדים

מיקרוסופט בארה"ב ביטלה לחלוטין את החזרה למשרדים

מיקרוסופט בארה"ב ביטלה לחלוטין את החזרה למשרדים  (לכתבה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום