מדיפאואר (אוברסיז) פ אבליק קו. לימיטד השלימה עסקת רכישה של מרכז מסחרי בג'ורג'יה, ארה"ב

מדיפאואר (אוברסיז) פ אבליק קו. לימיטד השלימה עסקת רכישה של מרכז מסחרי בג'ורג'יה, ארה"ב

מדיפאואר (אוברסיז) פ אבליק קו. לימיטד השלימה עסקת רכישה של מרכז מסחרי בג'ורג'יה, ארה"ב (לדיווח החברה ).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום