מדיפאואר (אוברסיז) פאבליק קו. לימיטד השלימה עסקה לרכישת פורטפוליו של חמישה מרכזים מסחריים בפנסילבניה ארה"ב

מדיפאואר (אוברסיז) פאבליק קו. לימיטד השלימה עסקה לרכישת פורטפוליו של חמישה מרכזים מסחריים בפנסילבניה ארה"ב

מדיפאואר (אוברסיז) פאבליק קו. לימיטד השלימה עסקה לרכישת פורטפוליו של חמישה מרכזים מסחריים בפנסילבניה ארה"ב ( לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום