מגה אור החזקות + ביג מרכזי קניות – הצעה לרכישת גזית גלוב