מגה אור החזקות בע"מ התקשרה בהסכם הקמה והשכרה נכס לוגיסטי ומשרדים במודיעין

מגה אור החזקות בע"מ התקשרה בהסכם הקמה והשכרה נכס לוגיסטי ומשרדים במודיעין

 

מגה אור החזקות בע"מ התקשרה בהסכם הקמה והשכרה לנכס לוגיסטי ומשרדים בשטח של כ 11 אלף מ"ר באזור התעסוקה במודיעין (לדיווח החברה). 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום