מגדל ביטוח תקים מגדל משרדים ומגורים באזור התעשייה בהרצליה

מגדל ביטוח תקים מגדל משרדים ומגורים באזור התעשייה בהרצליה

מגדל ביטוח תקים מגדל משרדים ומגורים באזור התעשייה בהרצליה (כלכליסט).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום