מגדלי המשרדים ריקים מעובדים, ושוקי האוכל סובלים

מגדלי המשרדים ריקים מעובדים, ושוקי האוכל סובלים

 

מגדלי המשרדים ריקים מעובדים, ושוקי האוכל סובלים (.(Ynet

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום