לראשונה קבוצת גבאי, העוסקת ביזמות נדל"ן למגורים, מקימה מרכז לוגיסטי

לראשונה קבוצת גבאי, העוסקת ביזמות נדל"ן למגורים, מקימה מרכז לוגיסטי

לראשונה קבוצת גבאי, העוסקת ביזמות נדל"ן למגורים, מקימה מרכז לוגיסטי (כלכליסט).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום