לודז'יה רוטקס השקעות בע"מ תסב בנייני משרדים לדיור בבריטניה

לודז'יה רוטקס השקעות בע"מ תסב בנייני משרדים לדיור בבריטניה

לודז'יה רוטקס השקעות בע"מ התקשרה בהסכם להקמת מיזם לאיתור והסבת בנייני משרדים ליח' דיור להשכרה בבריטניה (לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום